آغاز سال ۱۳۹۵

نوروزآفرینی...

چالش ما:

هر چه به آغاز سال نو نزدیک‌ می‌شدیم، احساس می‌کردیم فرصتی مناسب برای برخورد از نمای نزدیک‌تر‌ فراهم شده است؛ چطور است به بهانه‌ی هدیه‌ی نوروزی به دوستان و مشتریان، از نام شرکت‌مان رونمایی کنیم و شفاف و گویا به مخاطب‌مان بگوییم کیستیم و صبح‌ها به چه انگیزه‌ای از خواب بیدار می‌شویم؟ در نخستین ماه‌های آغازبه‌کار آرتیکولت، ماموریت خود را جان ‌بخشیدن به هم‌افزایی‌ حقیقی میان برندها و مخاطبان‌شان با تکیه بر نگره‌ی ۷۲۰ درجه تعریف کرده بودیم؛ و حالا می‌خواستیم هدیه‌ی نوروزی ما از دل این دغدغه بیرون بیاید...

چاره‌ی ما:

نزدیک شدن سال نو، بهانه‌ی مناسبی است برای آن‌ که برنامه‌های‌مان را مرتب سازیم و اهداف و آرزوها‌ی‌مان را دوباره تعریف و مشخص کنیم؛ بر همین اساس، به این فکر افتادیم که با هدیه‌ی‌ نوروزی‌ به دریافت‌کننده کمک کنیم بفهمد اکنون کجا ایستاده‌ است و در آینده‌ی نزدیکِ پیش رو می‌خواهد کجا بایستد. به‌ بهانه‌ی شروع نوآفرین آرتیکولت، نام‌مان را بازیگوشانه همراه بهانه‌ها برای نوشتن کردیم تا الهام‌بخش دوستان و مشتریان‌ خود برای شروعی نوآفرین باشند.