نگره‌ی ۷۲۰ درجه،

نگاه ما

فراتر از آنچه در دنیای امروزِ ارتباطات، تبلیغاتِ ۳۶۰ درجه نامیده می‌شود، معتقدیم برندها زمانی موفقیت پایدار و حقیقی را تجربه می‌کنند که پیش از قدم گذاشتن در جهان بیرونی، هویت برند و باور به آن را میان اعضای سازمان خود، درونی کرده باشند. 
به همین دلیل است که آرتیکولت، بر نگره‌ی فراگیر ۷۲۰ درجه‌ای در خلق و گسترش «نقاط تماس» تاکید می‌کند تا بگوید موارد بی‌شماری‌ست که برندها پیش از ورود به عرصه‌ی تبلیغات رسانه‌ای، باید در درون سازمان‌‌شان به آن‌ها‌ فکر کنند؛ از محتوا و دیزاین پرتال داخلی سازمان گرفته تا برگزاری کارگاه‌های تفصیلی آگاه‌سازی و همراه‌سازی برند و بسیاری دیگر...